You are here:

Sen cây Fonte

Tên model: ZCOL620CR
Tên hàng: Sen cây
Loại: cần gạt đơn
Đầu vòi hoa sen vuông SYNCRO 200 x 200 mm
Thương hiệu: Fonte
Vật liệu hoàn thiện: CROM

34.540.000 

Các sản phẩm yêu thích khác