You are here:

Chậu dương vành màu trắng 1 lỗ galassia

Tên Model: GALASSIA 6000

Tên hàng: Chậu dương vành màu trắng

Thương hiệu: GALASSIA

Vật liệu hoàn thiện: CERAMIC

3.905.000 

Các sản phẩm yêu thích khác